Renginiai

OFF-Book Project

„Off-Book“ projektą finansuoja Europos Komisija per “ Erasmus +“ programos nacionalinę agentūrą, siekdama suteikti vidurinės mokyklos mokytojams įgūdžius dirbti su daugiakultūrėmis klasėmis, įgydama tarpkultūrines kompetencijas, pagrįstas žmogaus teisių supratimu ir nediskriminavimo vertybes.

Tikslas

OFF-Book“ projekto tikslas yra skatinti mokyklų integraciją ir skirtingų kultūrų tarpusavio supratimą kaip strateginį tikslą prisidėti prie mokyklos nebaigimo prevencijos. Inovacinis projekto elementas yra švietimo įvedimas per scenos menus ir dramos teatrą, be jokio vertinimo.

Dalyvauja
8a klasės mokiniai
Mindaugas Jonas Urbonas, teatro ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojas

Pritaikymas
Mokiniai yra skatinami plėtoti savo asmenines savybes ir talentus, kurie praverstų kasdieniame gyvenime.

Veiklos
● pamokos už klasės ribų;
● diskusijos;
● pristatymai ir projektai pagrįsti praktinėmis veiklomis.

Pirmasis susitikimas
Spalio 24 dieną 15.00 val. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija pirmą kartą susitiko su Klaipėdos lėlių teatro atstovais Aušra Juknevičiene ir Vytautu Kairiu dėl tarptautinio projekto „OFF-Book“ vykdymo. Susitikime dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Mindaugas Urbonas bei technologijų mokytoja Vilma Mažeikienė.
Maloniame susitikime buvo aptartos „OFF-book“ projekto gairės, išsakyti mokytojų lūkesčiai, aptartos teatrinių metodų taikymo galimybės pamokose, numanomas metodų poveikis mokiniams.
Tiek Klaipėdos Lėlių teatro atstovai, tiek „Versmės“ mokytojai diskutuodami priėjo bendrą išvadą, kad, taikant šio projekto siūlomą metodiką, turėtų pagerėti ne tik mokytojo ir mokinių santykiai, bet apskritai išlaisvinti vaiką, paskatinti skleistis kūrybiškumui ne tik pamokoje, bet ir gyvenime.
Susirinkimo metu buvo išsakytos mokinių aktualiausios problemos, kurias būtų galima spręsti pačiais laisviausiais ir kūrybiškiausiais teatriniais metodais – vienyti, leisti atsiskleisti kaip unikaliai besiformuojančiai asmenybei bei priimant kitą tokį, koks jis yra.