Naujienos

OFF-Book Project

„Off-Book“ projektą finansuoja Europos Komisija per “ Erasmus +“ programos nacionalinę agentūrą, siekdama suteikti vidurinės mokyklos mokytojams įgūdžius dirbti su daugiakultūrėmis klasėmis, įgydama tarpkultūrines kompetencijas, pagrįstas žmogaus teisių supratimu ir nediskriminavimo vertybes.

Tikslas

OFF-Book“ projekto tikslas yra skatinti mokyklų integraciją ir skirtingų kultūrų tarpusavio supratimą kaip strateginį tikslą prisidėti prie mokyklos nebaigimo prevencijos. Inovacinis projekto elementas yra švietimo įvedimas per scenos menus ir dramos teatrą, be jokio vertinimo.

Dalyvauja
8a klasės mokiniai
Mindaugas Jonas Urbonas, teatro ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojas

Pritaikymas
Mokiniai yra skatinami plėtoti savo asmenines savybes ir talentus, kurie praverstų kasdieniame gyvenime.

Veiklos
● pamokos už klasės ribų;
● diskusijos;
● pristatymai ir projektai pagrįsti praktinėmis veiklomis.