Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė (118 kab.)

El. paštas: lijana.juodzbalyte@gmail.com

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Kontaktinės valandos ⃰ Nekontaktinės valandos ⃰  ⃰
Pirmadienis 7.45-15.30 11.00-11.30 9.45-11.00 / 11.30-14.30 7.45-9.45 / 14.30-15.30
Antradienis 7.45-15.30 11.00-11.30 8.45-11.00 / 11.30-13.00 7.45-8.45 / 13.00-15.30
Trečiadienis 7.45-15.30 11.00-11.30 9.45-11.00 / 11.30-14.30 7.45-9.45. / 14.30-15.30
Ketvirtadienis 7.45-15.30 11.00-11.30 9.45-11.00 / 11.30-13.00 7.45-9.45 / 13.00-15.30
Penktadienis 7.45-15.15 11.00-11.30 9.45-11.00 / 11.30-13.15 7.45-9.45 / 13.15-15.15

⃰   Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiam bendravimui su pagalbos gavėjais (konsultacijoms, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų  mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

⃰ ⃰ Nekontaktinės valandos skirtos mokinių duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, konsultuojantis vaikus, jų tėvus ir mokytojus bei vykdantis prevencijos ir socializacijos programas.

Socialinės pedagogės veiklos turinys:

 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Individualiai konsultuoja vaikus, tėvus, mokytojus dėl mokymosi procese iškylančių sunkumų;
 • Organizuoja grupinius socialinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimus vaikams;
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas gina vaiko interesus, kai vaikas:

 • Stokoja socialinių ir bendravimo įgūdžių;
 • Nenoriai lanko mokyklą, praleidžia pamokas;
 • Jaučiasi vienišas, sunkiai randa draugų;
 • Patiria konfliktus su bendraamžiais ir mokytojais;
 • Patiria patyčias arba šaiposi iš kitų;
 • Šeimoje patiria smurtą, nepriežiūrą.