Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (285 KB)

Pareigos Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)
2018 m. I ketvirtis 2017 m.
Direktorius 1 1875 1564
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 3 1292 996
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir
bendriesiems klausimams
1 1281 908
Mokytojas 67 785 794
Bibliotekininkas 2 873 728
Specialusis pedagogas 2 664 650
Psichologas 1 829 765
Socialinis pedagogas 1 835 760
Logopedas 1 621 576
Akomponuotojas 1 725 699
Darbininkai 16,50 404 394
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,5 614 503
Raštinės administrarorius 1 609 401
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas 1 609 473
Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 0,5 363 327
Dokumentų koordinavimo specialistas 1 652 493

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).