Vykdomos programos

1. Pradinio ugdymo programa
2. Pagrindinio ugdymo I dalies programa
3. Neformalaus švietimo programos