Kontrolinių darbų rašymas

  • Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.).
  • Savarankišku darbu vadinti rašto darbą trunkantį iki 20 min. ir apimantį 1-2 temų išeitą kursą.
  • Kontrolinį darbą stengtis skirti darbingiausiomis savaitės dienomis (antradienį, trečiadienį) ir, jeigu įmanoma, darbingiausių pamokų metu (2, 3 pamoka).
  • Per vieną dieną klasė gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą.
  • Kontrolinio darbo laiką į grafiką dalyko mokytojas įrašo ne vėliau kaip prieš savaitę.