Kultūrinė ir pažintinė veikla

2018 m. rugsėjo 3 d. (I) Mokslo ir žinių diena
2018 m. rugsėjo 28 d. (V) Judrioji mugė
2018 m. spalio 5 d. (V) Karjeros ugdymo diena ,,Noriu būti mokytoju“
2018 m. gruodžio 4 d. (II) Profesinio ugdymo diena ,,Šok į tėčio klumpes“
2018 m. gruodžio 21 d. (V) Kalėdinių renginių diena
2019 m. sausio 22 d. (II) Kultūros ugdymo diena
2019 m. vasario 6 d. (III) Integruotų pamokų diena
2019 m.  vasario 15 d. (V)  Pilietinio ugdymo diena ,,Atrask Lietuvą Lietuvoje“
2019 m.  kovo 4 d. (I) Verslumo ir karjeros ugdymo diena (5-8 kl.)

Kaziuko mugė (1-4 kl.)

2019 kovo 27 d. (III) Teatro diena
2019 m. balandžio 4 d. (IV) Tyrimų ir bandymų  diena (1-4 kl.)

Projektų diena (5-8 kl.)

2019 m. balandžio  26 d. (V) Miesto ir mokyklos aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2018“
2019m. gegužės 30 (IV) Bendruomenės diena
2019 m. birželio 7d. (V) Sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena
2019 m. birželio 10 d. (I) Sveika, vasara! (1-3 kl.), Pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė(4 kl.)
2019 m.  Birželio 25 d. (II) Edukacinių išvykų diena ,,Sveika, vasara“ (5-8 kl.)