Logopedė

Logopedė Aistė Lajauskienė dirba su 1, 3, 6, 8 klasėmis (311 kab.)
El. paštas: aistelajauskiene@gmail.com

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 14.15 – 16.15 13.00 – 13.30 14.15 – 15.15 15.15 – 16.15
Antradienis 13.30 – 16.30 13.00 – 13.30 13.30 – 16.30  
Trečiadienis 13.30 – 16.30 13.00 – 13.30 13.30 – 15.30 15.30 – 16.30
Ketvirtadienis 12.00 – 16.00 13.00 – 13.30 12.00 – 13.00
13.30 – 15.30
15.30 – 16.00

Logopedė Jūratė Karpauskienė dirba su 2, 4, 5, 7 klasėmis (210a kab.)
El. paštas: juratekarpauskiene4@gmail.com

Savaitės diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 13.00 – 16.00 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00
Antradienis 13.30 – 16.00 14.00 – 16.00 13.00 – 13.30
Trečiadienis 13.30 – 16.00 14.00 – 16.00 13.00 – 13.30
Ketvirtadienis 13.30 – 16.00 14.00 – 16.00 13.00 – 13.30
Penktadienis 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30  

Logopedės veiklos kryptys

Kalbėjimo sutrikimų identifikavimas ir šalinimas

 • atskirų kalbos garsų tarties mokymas,
 • foneminės klausos lavinimas,
 • žodžio garsų analizės ir sintezės įgūdžių tobulinimas,
 • gramatinės kalbos sandaros tikslinimas,
 • aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimas,
 • rišliosios kalbos ugdymas.

Rašymo bei skaitymo sutrikimų identifikavimas ir šalinimas

Rašymo ir skaitymo sutrikimai pasireiškia:

 • vaikai sunkiai įsimena raides,
 • negeba arba patiria sunkumų raides jungdami į skiemenis,
 • skaitydami praleidžia ir sukeičia vietomis raides, skiemenis,
 • rašto darbuose dažnos opozicinių priebalsių (p-b, k-g, t-d), ilgųjų ir trumpųjų balsių (i-y, u-ū), balsių ir dvibalsių painiojimo klaidos,
 • nereikalingų raidžių prirašymo klaidos,
 • žodžių sujungimo, reikšminių žodžio dalių (dažniausiai priešdėlių) atskyrimo klaidos.