Noriu - Galiu - Dirbu!

„Amat victoria curam !“(Catullus)

Projektas „Noriu – Galiu – Dirbu!“

Projektas „Noriu - Galiu - Dirbu!“ - yra tęstinis ir ilgalaikis. Projektas yra orientuotas į iniciatyvų, gabų, žingeidų, smalsų, aktyvų ir kūrybišką mokinį. Siekiama išplėsti mokinių pažinimo ribas, panaudojant netradicines ugdymo priemones: edukacines ekskursijas, susitikimus su žymiais žmonėmis, pilietines akcijas, protmūšius. Numatyti renginiai, akcijos vyktų netradicinėse mokyklos ir miesto erdvėse. Dalyvavimas projekte leistų stiprinti socialinius mokinių įgūdžius: bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo ir lyderystės. Į renginių programą įtrauktas antikorupcinis švietimas, kultūrinis pažinimas, sveikos gyvensenos, karjeros, pilietiškumo ugdymas. Moksleiviai skatinami siekti aukštesnių akademinių rezultatų. Vykdysime gerosios patirties sklaidą. Sieksime, kad moksleiviai taptų imlūs ir atviri naujovėms.

Projekto darbo grupė:
1. Vareikienė Birutė – vadovė.
2. Umantaitė-Vaivadienė Dalia.
3. Erniulienė Irena.
4. Surdokienė Dovilė.
5. Paulikaitė Edita.
6. Urbonas Mindaugas.
7. Špakauskas Egidijus.
 

Veiklos programa 2016-2017 m.m. (136 KB)

Projekto "Noriu-Galiu-Dirbu" akimirkos 2016-2017 m.m. (9,71 MB)

Veiklos programa 2017-2018 m.m. (226 KB)

Projekto "Noriu-Galiu-Dirbu" akimirkos 2017-2018 m.m. (7,49 MB)