Istorija

Mokykla, mokytojas savo gyvenimo metus skaičiuoja rugsėjais, nedrąsiais atėjusiųjų žingsniais ir padėkos atsisveikinimo žodžiais, tariamais birželį. Keitėsi veidai, keitėsi laikai. Bėgo metai, keitėsi mokyklos įvaizdis.

1980 metais rugsėjo 1-ą dieną duris atvėrė Klaipėdos 6-oji vidurinė mokykla.

1990 metais buvo įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas.

1996 metais mokykla pavadinta „Versmės“ vardu.

2000 metais pradėtas įgyvendinti profiliuotas mokymas.

2004–2007 metais už valstybinius egzaminus buvo gauta 14 „šimtukų“, o 539 abiturientai įvertinti daugiau nei 50-čia balų.

Mokykla išleido 25 abiturientų laidas.

2007 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš vidurinės į pagrindinę.

2011 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš pagrindinės į progimnaziją.

Gyvenimo pokyčiai atitinkamai orientuoja mokymo turinį, verčia nuolat tobulėti, keistis: moderni skaitykla, 2 nauji informacinių technologijų kabinetai, įkurti mokomųjų dalykų metodiniai centrai leidžia taikyti modernias informacines technologijas, o tai neatsiejami šiuolaikinio mokyklinio gyvenimo elementai.

Mokyklai 1980-2015 metais vadovavo direktorius Petras Montvydas. Pavaduotojos: Gražina Pocienė, Rūta Garuckienė, Jurgita Petkutė-Jevstafjeva. Mokyklos problemas padeda spręsti mokyklos taryba: tėvų, mokinių ir mokytojų savivaldos atstovai.

Nuo 2016 metų mokykloje suformuota nauja administracijos komanda:
Direktorė – Gražina Pocienė;
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui – Vaida Būdvytienė, Lina Kuisė, Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, Jūratė Gelžinienė;
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems klausimams – Jolanta Dargienė.

„Versmė“ - šiuolaikiška mokykla, siekianti išugdyti aktyvią, moraliai brandžią asmenybę. Pagarba, dėmesys asmeniui, tolerancija ir bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų - svarbiausios vertybės.