Vizija

Nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, besivadovaujanti demokratiniais principais švietimo institucija.

Misija

Teikti privalomą pradinį bei pagrindinį 1-os dalies ugdymą vaikams nuo 7 metų amžiaus, gyvenantiems steigėjo priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Progimnazija užtikrina valstybinės ugdymo politikos kokybišką įgyvendinimą, remdamasi humanizmo, demokratiškumo, nacionalumo, atvirumo principais.

Filosofija

Vidutinis mokytojas kalba. Geras mokytojas aiškina. Puikus mokytojas demonstruoja. Didis mokytojas įkvepia.

Veiklos prioritetai

Laisvos, kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės poreikių ugdymas.

Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas.

Ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologija tobulinimas.

Bendruomenės poreikių tenkinimas.

Veiksmingas vadovavimas.