Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba:
Pirmininkas – Aleksandras Ronkus, technologijų mokytojas ekspertas
Sekretorė – Daiva Monkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Nariai:
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Jūratė Grubliauskienė, tėvų atstovė
Kristina Linkauskienė, tėvų atstovė
Renatas Petkevičius, tėvų atstovas
Orinta Šimkutė, mokinių tarybos pirmininkė, 8e klasė
Gustė Jauniūtė, mokinių atstovė, 8d klasė
Gabrielė Vaitiekutė, mokinių atstovė, 8d klasė

Pedagogų taryba:
Pirmininkas – Gražina Pocienė, mokyklos direktorė
Sekretorė – Vaida Jokšienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Nariai:
Visi mokyklos pedagogai.

Metodinė taryba:
Pirmininkė – Vaida Jokšienė
Sekretorius – Mindaugas Jonas Urbonas
Nariai:
Laura Bukantė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Vida Anglickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Emilija Šulnytė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Mindaugas Jonas Urbonas, lietuvių kalbos mokytojas
Birutė Ilginytė, istorijos mokytoja metodininkė
Vilma Mažeikienė, technologijų mokytoja metodininkė
Asta Buivydienė tikybos vyresnioji mokytoja

Mokinių taryba:
Pirmininkas – Orinta Šimkutė, 8e klasė
Nariai:
4-8 klasių atstovai

Tėvų klubas:
Klasių tėvų komitetetų pirmininkai ir kiti pageidaujantys tėvai.