Visi žmonės turi daug bendra:
Mėgsta jaustis ypatingi, tad negailėkite jiems nuoširdžių komplimentų.
Svajoja apie geresnį rytojų, tad suteikite jiems viltį.
Nori būti vedami, tad tapkite jų vedliais.
Yra savanaudžiai, tad pirmiausia minėkite jų poreikius.
Būna prislėgti, tad juos padrąsinkite.
Trokšta sėkmės, tad padėkite jiems nugalėti. 

J.C. Maxwell

 

2017-2018 m.m. metodinės  tarybos darbo tikslas: 

Ugdymo kokybės gerinimas.

 

Prioritetas:

Mokinio pasiekimai ir individualios pažangos stebėjimas.