Logopedė Aistė Lajauskienė dirba su 1, 3, 6, 8 klasėmis (311 kab.)

El. paštas: aistelajauskiene@gmail.com

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

14.15 - 16.15

13.00 - 13.30

14.15 - 15.15

15.15 - 16.15

Antradienis

13.30 - 16.30

13.00 - 13.30

13.30 - 16.30

 

Trečiadienis

13.30 - 16.30

13.00 - 13.30

13.30 - 15.30

15.30 - 16.30

Ketvirtadienis

12.00 - 16.00

13.00 - 13.30

12.00 - 13.00;
13.30 - 15.30

15.30 - 16.00

 

Logopedė Jūratė Karpauskienė dirba su 2, 4, 5, 7 klasėmis (210a kab.)

El. paštas: juratėkarpauskienė4@gmail.com

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

13.00 - 16.00

13.00 - 15.00

15.00 - 16.00

Antradienis

13.30 - 16.00

14.00 - 16.00

13.00 - 13.00

Trečiadienis

13.30 - 16.00

14.00 - 16.00

13.00 - 13.30

Ketvirtadienis

13.30 - 16.00

14.00 - 16.00

13.00 - 13.30

Penktadienis

13.30 - 14.30

13.30 - 14.30

 

 

Logopedės veiklos kryptys

Kalbėjimo sutrikimų identifikavimas ir šalinimas

 • atskirų kalbos garsų tarties mokymas,

 • foneminės klausos lavinimas,

 • žodžio garsų analizės ir sintezės įgūdžių   tobulinimas,

 • gramatinės kalbos sandaros tikslinimas,

 • aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimas,

 • rišliosios kalbos ugdymas.

Rašymo bei skaitymo sutrikimų identifikavimas ir šalinimas

 • Rašymo ir skaitymo sutrikimai pasireiškia:

 • vaikai sunkiai įsimena raides,

 • negeba arba patiria sunkumų raides jungdami į skiemenis,

 • skaitydami praleidžia ir sukeičia vietomis  raides, skiemenis,

 • rašto darbuose dažnos opozicinių priebalsių (p-b, k-g, t-d), ilgųjų ir trumpųjų balsių (i-y, u-ū),  balsių ir dvibalsių painiojimo klaidos,

 • nereikalingų raidžių prirašymo    klaidos,

 • žodžių sujungimo, reikšminių žodžio dalių (dažniausiai priešdėlių) atskyrimo  klaidos.