Psichologė Gintarė Vaitiekutė (322 kab.)

El. paštas: gintare.vaitiekute@gmail.com

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pirmadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

11.00 - 12.00

12.30 - 15.30

8.00 - 11.00

15.30 - 16.30

Antradienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

11.00 - 12.00

12.30 - 15.30

8.00 - 11.00

15.30 - 16.30

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

11.00 - 12.00

12.30 - 15.30

8.00 - 11.00

15.30 - 16.30

Ketvirtadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

12.30 - 16.30

8.00 - 12.00

Penktadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

10.00 - 12.00

12.30 - 14.30

8.00 - 10.00

14.30 - 16.30

 * Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

 ** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Psichologo veiklos sritys:

 • Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

 • Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

 • Švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Mokinių tėvai į psichologą gali kreiptis, kai:

 • Pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis;

 • Vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų;

 • Vaikas pradeda mikčioti ar atsiranda tikai (veido ar kūno raumenų nevalingi traukuliai);

 • Šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas (tėvų skyrybos, artimo žmogaus netektis, ligos), vaikas su jumis nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą; 

 • Nerimaujate dėl vaiko mokymosi sunkumų: motyvacijos stokos, mokyklos nelankymo, specialiųjų ugdymosi poreikių, nepažangumo;

 • Siekiate sustiprinti santykį su vaiku, bendravimo ir auklėjimo įgūdžius;

 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.