Socialinė pedagogė Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė (118 kab.)

El. paštas: lijana.juodzbalyte@gmail.com

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pirmadienis

8.00 - 15.30

12.00 - 12.30

10.00 - 12.00

12.30 - 14.30

8.00 - 10.00

14.30 - 15.30

Antradienis

8.00 - 15.30

12.00 - 12.30

10.00 - 12.00

12.30 - 14.30

8.00 - 10.00

14.30 - 15.30

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

10.00 - 12.00

12.30 - 14.30

8.00 - 10.00

14.30 - 16.30

Ketvirtadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

12.30 - 16.30

8.00 - 12.00

Penktadienis

8.00 - 14.30

12.00 - 12.30

10.00 - 12.00

12.30 - 14.30

8.00 - 10.00

 * Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiam bendravimui su pagalbos gavėjais (konsultacijoms, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų  mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

 ** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, konsultuojantis vaikus, jų tėvus ir mokytojus  bei vykdantis prevencijos ir socializacijos programas.

 

Socialinės pedagogės veiklos turinys:

 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;

 • Koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;

 • Individualiai konsultuoja vaikus, tėvus, mokytojus dėl mokymosi procese iškylančių sunkumų;

 • Organizuoja  grupinius socialinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimus vaikams;

 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

 

Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas gina vaiko interesus, kai vaikas:

 • Stokoja socialinių ir bendravimo įgūdžių;

 • Nenoriai lanko mokyklą, praleidžia pamokas;

 • Jaučiasi vienišas, sunkiai randa draugų;

 • Patiria konfliktus su bendraamžiais ir mokytojais;

 • Patiria patyčias arba šaiposi iš kitų;

 • Šeimoje patiria smurtą, nepriežiūrą.