Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: Vesta Čižauskaitė.

 Darbo laikas: Pirmadieniais 8.00 - 16.30

                      Antradieniais 8.00 - 17.00

                      Trečiadieniais 8.00 - 16.42

                      Ketvirtadieniais 8.00 - 16.30

                      Penktadieniais 8.00 - 16.30

Pietų pertrauka 12.00 - 12.30

 Kilus klausimams galima rašyti į el. dienyną arba el. paštu versme@sveikatosbiuras.lt

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

 • Pirmosios pagalbos teikimas

 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.

 • Informacijos sklaida.

 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

 • Mokyklos aplinkos formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.

 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus kaupimas bei analizavimas.

 • Mokinių sergamumo analizavimas.

 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

 • Priemonių, susijusių su ligų ir traumų profilaktika organizavimas ir įgyvendinimas.

 • Projektinės veiklos vykdymas moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.