Priėmimo tvarka

Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo nr. T2-296 „dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2018 m. rugsėjo 13 d. redakcija) (196 KB)

Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo nr. T2-296 „dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (279 KB)

Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018 – 2019 m.m.(383 KB)

 

Progimnazija vykdo mokinių priėmimą vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-326 „Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo redakcija“.

Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija:
Savivaldybės teritorijos gatvės: I. Simonaitytės g. (išskyrus lyginius nuo Nr. 10 iki 34),  Statybininkų pr. (Nr. 7A, 7B), Smiltelės  g. (lyginiai iki Nr. 12), Šiaulių g. (nelyginiai iki Nr. 9 ir lyginiai), Šilutės pl. (nuo Nr. 64 iki Smiltelės g.), Vingio g. (iki Smiltelės g.).

Registracija į pirmas klases

 • Į paskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Pirmumo teise priimami mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Reikalingi dokumentai:
 1. Prašymas (tėvų / globėjų / rūpintojų);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
 3. Pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
 4. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantis dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos);
 6. Sveikatos pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Registracija į 2-8 klases

 • Į paskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Pirmumo teise priimami:
 1. Visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.
 2. Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Reikalingi dokumentai:
 1. Prašymas (tėvų / globėjų / rūpintojų);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
 3. Pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
 4. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantis dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos);
 6. Sveikatos pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Dėl priėmimo į 1-8 klases pasiteirauti galima:
Direktorė Gražina Pocienė tel. 867084110.

Pavienio priėmimo metu pagal prašymų įregistravimo datas pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys priskirtų mokyklų teritorijose, po to – asmenys, negyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas našlaičiams, asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje ir asmenims, gyvenantiems artimiausių mokyklų aptarnavimo teritorijose.