Darbuotojai

El. paštas versmes@gmail.com

Tel. 8 607 41469

 

Pedagoginiai darbuotojaiVardas, pavardė Išsilavinimas Dėstomas dalykas Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Gražina Pocienė Aukštasis, Leningrado VU, 1989 m., psichologija   Direktorė, I vadybinė kategorija, mokytoja  metodininkė
Vaida Būdvytienė Aukštasis, KU, 1996 m., lietuvių k. ir etnologija Lietuvių kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Lina Kuisė Aukštasis, KU, 2002 m., geografija Geografija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva Aukštasis, KU, 2001 m., pradinių klasių mokytoja, soc. pedagogė   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
Vida Anglickienė Aukštasis, KU, 1997 m., pradinių klasių mokytoja, KU, 2008 m., psichologija, VDU, 2012 m., psichologijos magistras Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Rasa Balčienė Aukštasis, KU, 1997 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Kristina Banienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., chemija ir taikomieji darbai Chemija Vyr. mokytoja
Dovilė Beresnevičienė
Vaiko priežiūros atostogose
Aukštasis, 2006 m. ŠU, specialusis pedagogas ir logopedas Logopedė Vyr. logopedas
Erika Beriozkinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., rusų kalba ir literatūra, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Judita Bivainienė Aukštasis, ŠPI, 1997 m., dailė ir darbai Dailė Mokytoja metodininkė
Ina Bodindorfienė Aukštasis, VVU, 1986 m., rusų k. ir literatūra, KU, 1998 m., etika ir edukologija Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Asta Buivydienė Aukštasis, KU, 2000 m., vaikystės pedagogika ir tikyba Tikyba (1-4 kl.)
Pradinis ugdymas
Vyr. mokytoja
Vilija Buivydienė Aukštasis, ŠPI, 1979 m., ikimokyklinis auklėjimas, KU, 1998 m., etika Etika Vyr. mokytoja
Laura Bukantė Aukštasis, KU, GMMF, 2003 m., informatika. Aukštasis, TSI, 2004 m. dalyko didaktika Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
Daiva Burzdžiūtė Aukštasis, ŠPI, 1988 m., fizika Fizika Vyr. mokytoja
Ilona Černiavskaja Aukštasis, KU, 2010 m., matematika ir informatika Informacinės technologijos
Matematika
Mokytoja metodininkė
Mokytoja
Milyta Dirvonienė Aukštasis, VVU, 1980 m., geografija Geografija Vyr. mokytoja
Romalda Dzikienė Aukštasis, VKKF, 1985 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovė Muzika Mokytoja metodininkė
Irena Erniulienė Aukštesnysis, Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, 1976 m., choro dirigentė ir dainavimo mokytoja Muzika Vyr. mokytoja
Elena Frėzienė Aukštasis, VVPI, 1979 m., matematika Matematika Vyr. mokytoja
Liucija Rūta Garuckienė Aukštasis, VVPI, 1970 m., fizika, elektrotechnika 1993 m. fizikos metodininko 2010 m. I vadybinė kategorija Fizika Mokytoja metodininkė
Gitana Gedminienė Aukštasis, ŠPI, 1994 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Nelita Gedminienė Aukštasis, 1985 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Sandra Gedvilienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių, rusų kalbos ir literatūros mokytoja, KU, 1996 m., familistika, edukologijos magistras. Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Gražina Gimbutienė Aukštasis, KAPM, 1997 m., anglų k., KU, 2009 m., anglų filologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Birutė Ilginytė Aukštasis, VVPI, 1983 m., istorija ir visuomenės mokslas Istorija Mokytoja metodininkė
Sandra Janciuvienė Aukštesnysis, KAPM, 1999 m., anglų k., aukštasis, KU, 2003 m., edukologija Anglų kalba Vyr. mokytoja
Asta Jaramavičiūtė Aukštasis, KU, 2004 m., filologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis Vokiečių kalba Mokytoja
Inga Jaunienė Aukštesnysis, KAPM, 1997 m., anglų k., aukštasis, KU, 2002 m., edukologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Vaida Jokšienė Aukštasis, KU, 2002 m., lietuvių filologija ir režisūra, KU, 2004 m., menotyros magistro kvalif. laispsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė

Aukštasis, 2009 m. KU edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija

Soc. pedagogė Socialinė pedagogė
Dalė Jurkienė Aukštasis, ŠPI, 1989 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Jūratė Karpauskienė

Auštasis, 2014 m. ŠU specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

Spec. pedagogė, logopedė Specialioji pedagogė, mokytoja
Kristina Koncejal
Vaiko priežiūros atostogose
Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011 m., anglų k. Bibliotekininkė Bibliotekininkė
Dalia Kubiliutė Aukštasis ir specialusis vidurinis, 1980 m. LTSR valstybinė konservatorija, kultūros-švietimo darbuotojo, saviveiklinio liaudies muzikos instrumentų orkestro vadovo mokytoja Būrelio vadovė  
Aistė Lajauskienė

Aukštasis, ŠU, 2000 m., spec. pedagogė ir logopedė, 2002 m. KU suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2004 m. ŠU suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Spec.pedagogė Spec. pedagogė metodininkė
Jūratė Lipinskienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Ilona Malakauskienė Aukštasis, VPU, 1992 m., kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja ekspertė
Vilma Mažeikienė Aukštasis, VPU, 1992 m., chemija, taikomieji darbai Technologijos Mokytoja metodininkė
Giedra Mickevičienė Aukštasis, VVPI, 1981 m., biologija ir žemės ūkio pagrindai Biologija Mokytoja metodininkė
Vidmantas Miknius Aukštasis, 2015 m., KU, andragogikos magistro kvalifikacinis laipsnis Būrelio vadovas Mokytojas metodininkas
Milda Mikulienė Aukštasis, KU, 1996 m., vaikystės pedagogika Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
Neringa Mincevičienė Aukštasis, VVU, 1981 m., romanų-germanų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Daiva Monkevičienė Aukštasis, ŠPI, 1994 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Dalia Norkienė Aukštasis, VVPI, 1989 m., matematika Matematika Mokytoja metodininkė
Edita Paulikaitė Aukštasis, ŠU, 2004 m., anglų k. ir filologija Bibliotekininkė
Anglų kalba
Bibliotekininkė
Vyr. mokytoja
Virginija Petrikienė Aukštasis, ŠPI, 1978 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
Edita Pocienė Aukštasis, KU, 2000 m., edukologija ir tikyba Tikyba (5-8 kl.) Vyr. mokytoja
Virgilijus Rakauskas Aukštasis, VKKF, 1989 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovas Technologijos,
Akompanuotojas
Mokytojas metodininkas
Greta Rimkutė Vidurins, 2014 m., Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija (numatomas aukštasis išsilaviniams – 2018 m.) Pradinis ugdymas  
Aleksandras Ronkus Aukštasis, ŠPI, 1995 m., braižyba, dailė ir darbai Technologijos Mokytojas ekspertas
Jolanta Rupeikienė Aukštasis, ŠPI, 1992 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Antonina Savickienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., rusų k. ir literatūra Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Vida Sebeckytė Aukštasis, KU, 1993 m., lietuvų k., filologija ir teatrologija,
1995 m. lietuvių filologojos magistras,
2003 m. VGTU vadyba ir verslo administravimas
Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Laima Steponavičienė Aukštasis, ŠKPPI, 1987 m., ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, KU, 2003 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Irma Stonienė Aukštasis, KU, 1997 m., choreografija Choreografija
Būrelio vadovė
Mokytoja metodininkė
Gitana Stulpinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių mokytoja, KU, 2004 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dovilė Surdokienė

Aukštasis, 2010 m., KU, muzikos bakalauras, atlikėjo profesinė kvalifikacija; 2012 m. KU, meno pedagogikos magistro profesinė kvalifikacija

Muzika

Vyr. mokytoja
Česlovas Šimkus Aukštasis, VKKI, 1980 m., fizinis auklėjimas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
Gražina Šimkuvienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Egidijus Špakauskas Aukštasis, KU, 1998 m., sportiniai šokiai Choreografija Mokytojas metodininkas
Emilija Šulnytė Aukštasis, VVPI, 1974 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Audronė Tunikienė Aukštasis, ŠPI, 1996 m., pradinių klasių mokytoja, KU, 2003 m. anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dalia Umantaitė-Vaivadienė

Aukštasis, 2003 m. KU geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis 2013 m. KU mokytojo profesinė kvalifikacija

Geografija Mokytoja
Mindaugas Urbonas Aukštasis, KU, Lietuvių filologijos bakalauro kvalifiacinis laipsnis, 2015 m. Lietuvių kalba Mokytojas
Gintarė Vaitiekutė Aukštasis, VU, 2012 m. psichologijos bakalauras, 2014 m. psichologijos magistras Psichologė Psichologė
Birutė Vareikienė Aukštasis, VVU, 1985 m., istorija ir visuomenės mokslas Istorija Mokytoja metodininkė
Lina Viltrakienė Aukštasis, VPU, 1992 m., kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja metodininkė
Ina Viskontaitė Aukštasis, KU, 2000 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Žibutė Vitkienė Aukštasis, VVPI, 1987 m., lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Loreta Vyšniauskienė Aukštasis, VVU, 1979 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Audra Znaidauskė Aukštasis, VKKF, 1989 m., lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Virgina Žemgulienė Aukštasis, VVPI, 1983 m., matematika Matematika Mokytoja metodininkė
Simona Žemliauskaitė Aukštasis, LCC, Anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2014 m. Anglų kalba Mokytoja
Artūras Ženčius Aukštasis, KU, 2010 m., Teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus kvalifikacinė kategorija Būrelio vadovas Būrelio vadovas
Jurga Žymančiūtė-Brazaitienė
Vaiko priežiūros atostogose
Aukštasis, KU, 2004 m., edukologija Anglų kalba Vyr. mokytoja
Robertas Žmijauskas Aukštasis, 2002 m., Vilniaus pedagoginis universitetas, mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; 2011 m. VU, informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis IKT specialistas, būrelio vadovas Vyr. mokytojas
 

 

Nepedagoginiai darbuotojai

 

 
Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos
Jolanta Dargienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Marija Aidukonienė Aukštesnysis Valytoja
Aleksandr Balan Nebaigtas vidurinis Kiemsargis
Milda Balan Vidurinis Valytoja
Egidijus Bernadickas Spec. vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Laima Bložienė Spec. vidurinis Valytoja
Vytautas Budreika Aukštasis Darbininkas
Gintautas Dargis Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Laimutė Kvietkienė Spec. vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Nora Lukoševičiūtė Aukštasis Duomenų bazės, el. dienyno valdymo priežiūros specialistė, raštinės administratorė
Teresėlė Malachovskaja Aukštasis Valytoja
Ala Matutienė Vidurinis Kiemsargė
Artūras Putejevas Aukštasis Informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Jūratė Rimeikienė Vidurinis Valytoja
Meilutė Sajonienė   Valytoja
Violeta Salienė Vidurinis Valytoja
Kristina Venckienė Aukštasis Dokumentų koordinavimo specialistė, raštinės administratorė
Eugenija Vyšniauskienė Vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Marija Zadorožnaja Spec. vidurinis Valytoja, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkė