Komisijos ir darbo grupėsPriėmimo į mokyklą komisija:

Komisijos pirmininkė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Nora Lukoševičiūtė, raštinės administratorė
Nariai
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Grubliauskienė mokyklos tarybos narė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė socialinė pedagė
   

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Nariai
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Karpauskienė specialioji pedagogė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė socialinė pedagė
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Rasa Balčienė pradinių klasių mokytoja
Vilija Buivydienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Aistė Lajauskienė specialioji pedagogė
Erika Lapaitė-Bružienė mokyklos tarybos narė

Darbo grupė progimnazijos strateginiam planui parengti:

Darbo grupės vadovė Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aleksandras Ronkus progimnazijos tarybos pirmininkas
Jolanta Dargienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams
Gražina Gimbutienė metodinės tarybos pirmininkė

Darbo grupė progimnazijos veiklos planui parengti:

Darbo grupės vadovė Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Dargienė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Aleksandras Ronkus progimnazijos tarybos pirmininkas
Gražina Gimbutienė metodinės tarybos pirmininkė
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė socialinė pedagogė

2017-2018 mokslo metų progimnazijos ugdymo plano rengimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Gimbutienė progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė
Dalia Umantaitė-Vaivadienė Socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
Jolanta Rupeikienė pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Judita Bivainienė meninio ugdymo technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė
Laura Bukantė matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė
Vida Sebeckytė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Progimnazijos įsivertinimo ir pažangos grupė:

Darbo grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Bukantė informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Ilona Černiavskaja informacinių technologijų vyr. mokytoja
Elena Frėzienė matematikos vyr. mokytoja
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė socialinė pedagogė
Giedra Mickevičienė biologijos mokytoja metodininkė
Dalia Norkienė matematikos mokytoja metodininkė
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Virgina Žemgulienė matematikos mokytoja metodininkė

Progimnazijos korupcijos prevencijos darbo grupė:

Darbo grupės vadovė Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vareikienė istorijos mokytoja metodininkė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė socialinė pedagogė

„Versmės“ progimnazijos interneto svetainės darbo grupė:

Pirmininkė Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Laura Bukantė informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Artūras Putejevas informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Loreta Vyšniauskienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Vaida Jokšienė lietuvių kalbos vyr. mokytoja