Savivaldos institucijos

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:

Mokyklos taryba

Mokytojų taryba

Metodinė taryba

Mokinių taryba

Tėvų komitetas