Direktorius

Gražina Pocienė

I vadybinė kvalifikacinė kategorija.

El. paštas versmes@gmail.com

Tel. 8 670 84110

Gyvenimo aprašymas (105 KB)

Direktoriaus vadybinės funkcijos (112 KB)

Pavaduotojai

Vaida Būdvytienė

El. paštas vaida.budvytiene@gmail.com

Tel. 8 607 40931

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (185 KB)

Lina Kuisė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

El. paštas teiserskait@gmail.com

Tel. 8 607 40306

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (183 KB)

Jurgita Petkutė-Jevstafjeva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

El. paštas versme.jpj@gmail.com

Tel. 8 645 27826

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (184 KB)

Jolanta Dargienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.

El. paštas jolanta.tarvydiene@gmail.com

Tel. 8 607 43985

Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams funkcijos (181 KB)