Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: Vesta Čižauskaitė.

Darbo laikas:
Pirmadieniais 8.00 – 17.00
Antradieniais 8.00 – 16.30
Trečiadieniais 8.00 – 16.30
Ketvirtadieniais  8.00 – 16.30
Penktadieniais 8.00 – 16.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Kilus klausimams galima rašyti į el. dienyną arba el. paštu versme@sveikatosbiuras.lt

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Mokyklos aplinkos formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus kaupimas bei analizavimas.
 • Mokinių sergamumo analizavimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Priemonių, susijusių su ligų ir traumų profilaktika, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Projektinės veiklos vykdymas moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.