Ugdymo organizavimas

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.
1-4 klasių mokiniai pamokas baigia 2018 m. gegužės 31 d., ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės.
5-8 klasių mokiniai pamokas baigia 2018 m. birželio 15 d., ugdymo proceso trukmė – 36 savaitės.

Per mokslo metus 1-8 klasėse skiriama 10 dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Netradicinio ugdymo dienos Metai, mėnuo
Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1 d.
Olimpinio judėjimo diena Rugsėjo 29 d.
Kalėdiniai renginiai (1-8 klasės) Gruodžio 22d.
Lietuvos valstybės šimtmečio diena Vasario 15 d.
Verslumo ir karjeros ugdymo diena Kovo 2 d.
Gamtosauginio ugdymo diena Balandžio 18 d.
Kultūros diena Gegužės 18 d.
Bendruomenės diena Gegužės 25 d.
Edukaciniai renginiai "Sveika vasara" (1-4 klasės) Gegužės 31 d.
Edukaciniai renginiai "Sveika vasara" (5-8 klasės) Birželio 15 d.

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Klasės Prasideda Baigiasi
Rudens
1-8
2017-10-30
2017-11-03
Žiemos (Kalėdų)
1-8
2017-12-27
2018-01-03
Žiemos
1-8
2018-02-19
2018-02-23
Pavasario
1-8
2018-04-03
2018-04-06
Vasaros
1-4
5-8
2018-06-01
2018-06-16
2018-08-31
2018-08-31

Mokykla dirba grupine ir paviene mokymosi formomis penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą skirstomas į pusmečius:

  • pirmas pusmetis – 1-8 kl. – 2017-09-01 iki 2018-01-22;
  • antras pusmetis – 1-4 kl. – 2018-01-23 iki 2018-05-31;
    5-8 kl. – 2018-01-23 iki 2018-06-15.

Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Pamokų ir pertraukų laikas:

  • 2-8 klasių mokiniams:
1 pamoka 8.00 - 8.45 10 min. pertrauka
2 pamoka 8.55 - 9.40 10 min. pertrauka
3 pamoka 9.50 - 10.35 20 min. pertrauka
4 pamoka 10.55 - 11.40 20 min. pertrauka
5 pamoka 12.00 - 12.45 10 min. pertrauka
6 pamoka 12.55 - 13.40 10 min. pertrauka
7 pamoka 13.50 - 14.35  
  • 1 klasių mokiniams:
1 pamoka 8.00 - 8.35 20 min. pertrauka
2 pamoka 8.55 - 9.30 20 min. pertrauka
3 pamoka 9.50 - 10.25 30 min. pertrauka
4 pamoka 10.55 - 11.30 30 min. pertrauka
5 pamoka 12.00 - 12.35  

Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai- 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais teminis planas koreguojamas.