Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos I – VIII klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka