Ugdymo organizavimas

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (377 KB)

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos (17 ugdymo dienų):

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23. – balandžio 26 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams birželio 10 d., 5–8 klasių mokiniams – birželio 25 d.

Per mokslo metus 1–8 klasėse skiriama 15 dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Ugdymo dienos Mėnuo
Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 3 d.
Judrioji mugė Rugsėjo 28 d.
Karjeros ugdymo diena ,,Noriu būti mokytoju“ Spalio 5 d.
Profesinio ugdymo diena ,,Šok į tėčio klumpes“ Gruodžio 4 d.
Kalėdinių renginių diena Gruodžio 22 d.
Kultūros ugdymo diena Sausio 22 d.
Tarpdalykinės integracijos diena Vasario 6 d. .
Pilietinio ugdymo diena ,,Atrask Lietuvą Lietuvoje“ Vasario 15 d.
Kaziuko mugė (1-4 kl.)

Verslumo ir karjeros ugdymo diena (5-8 kl.)

Kovo 4 d.
Teatro diena Kovo 27 d.
Tyrimų ir bandymų diena (1-4 kl.) Projektų diena (5-8 kl.) Balandžio 4 d.
Miesto ir mokyklos aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom 2019“ Balandžio 23 d.
Bendruomenės diena Gegužės 30 d.
Ugdymo netradicinėse erdvėse diena ,,Sveika, vasara!“ (1-3 kl.)

Pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė (4 kl.)

Birželio 7 d.
Edukacinių išvykų diena ,,Sveika, vasara!” (5-8 kl.) Birželio 21 d.

Pastaba: 1–8 klasių mokiniams kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė,

prevencinė veikla yra privaloma.

Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą, skirstomas į pusmečius:

pirmas pusmetis – 1–8 kl. –  2018-09-03 iki 2019-01-18;

antras pusmetis –  1–4 kl. –  2019-01-21 iki 2019-06-07;

                              5–8 kl. –  2019-01-21 iki 2019-06-21.