Vadovai

Direktorius

Gražina Pocienė


I vadybinė kvalifikacinė kategorija.
El. paštas versmes@gmail.com
Tel. 8 670 84110
Gyvenimo aprašymas (105 KB)
Direktoriaus vadybinės funkcijos (112 KB)

Pavaduotojai

Vaida Būdvytienė
El. paštas vaida.budvytiene@gmail.com
Tel. 8 607 40931
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (185 KB)

Lina Kuisė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
El. paštas teiserskait@gmail.com
Tel. 8 607 40306
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (183 KB)

Jurgita Petkutė-Jevstafjeva
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
El. paštas versme.jpj@gmail.com
Tel. 8 645 27826
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (184 KB)

Jolanta Dargienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.
El. paštas jolanta.tarvydiene@gmail.com
Tel. 8 607 43985
Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams funkcijos (181 KB)