Vaikų adaptacija

Rekomendacijos mokinių tėvams, kaip palengvinti vaikų adaptaciją mokykloje

Vaikui kelti reikalavimus, atitinkančius jo amžiaus ypatumus, vertinti vaiką realiai, atsižvelgti į vaiko poreikius, norus, nuomonę.
Padėti vaikui suvokti savo emocijas, jausmus, išmokyti jį sėkmingai įveikti stresą bei įgyti reikalingų bendravimo įgūdžių.
Bendraujant su vaiku siekti lygiateisiškumo, pagarbaus bendravimo, teisės rinktis, atsakomybės už save ir šalia esantį.
Atsisakyti lyginti savo vaiko gebėjimus su jo brolių/seserų (jei turi) ar draugų gebėjimais.
Pastebėti nors ir menką vaiko pažangą – taip ugdomas teigiamas požiūris į mokymąsi.
Mokyti vaiką analizuoti save ir padėti įveikti neigiamas asmenybės savybes.
Mokyti vaiką problemos sprendimo įgūdžių, adekvačiai elgiantis ir emociškai reaguojant į aplinką.
Mokyti vaiką savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą.

2017-2018 m.m. tyrimai:

  1. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas (586 KB)
  2. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas (622 KB)
  3. Penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimas (810 KB)