Informacija apie darbo užmokestįDarbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (285 KB)

Pareigos Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2017 m. IV ketvirtis 2016 m.
Direktorius 1 1984 1500
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 3 1180 1119
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir bendriesiems klausimams 1 1165 1093
Mokytojas 68 962 777
Bibliotekininkas 2 994 695
Specialusis pedagogas 2 837 589
Psichologas 1 1009 662
Socialinis pedagogas 1 1009 658
Logopedas 1 734 576
Akomponuotojas 1 804 683
Darbininkai 16,50 411 385
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,5 594 414
Raštinės administrarorius 1 410 364
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas 1 613 452
Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 0,5 363 292
Dokumentų koordinavimo specialistas 1 639 426

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).